Höjdpunkter
Hojdpunkt_jkdec16_s8-9Hojdpunkt_jkdec16_s24-25Hojdpunkt_jkdec16_s37Hojdpunkt_jkdec16_s42